top of page
  • OSZ press

Čaká nás zostavenie rozpočtu pre rok 2020

Updated: Feb 4, 2020

V najbližšom období sa bude mestské zastupiteľstvo zaoberať zostavením rozpočtu pre rok 2020. Je to najdôležitejšie rokovanie v každom roku. Od toho ako bude zostavený rozpočet mesta sa bude odvíjať to, či bude naše mesto v roku 2020 napredovať alebo či bude opäť len prešlapovať na mieste.


Sľúbili sme občanom moderné mesto a tak k tomu aj pristupujeme. Najväčší dôraz v rozpočte mesta je potrebné klásť na obnovu základných škôl a materských škôl, na priemyselný park a verejný poriadok. Veď deti sú naša budúcnosť a práca je naším živiteľom.


Roky bola zanedbaná údržba Mestskej plavárne či zimného štadióna a preto je nutná aj ich obnova. Správnou voľbou spôsobu obnovy týchto budov dokážeme ušetriť peniaze za ich prevádzku a ušetrené peniaze môžeme v budúcnosti investovať do iných projektov, ktoré tiež naštartujú mesto. Občanom chýbajú smetné koše, ktorých je v meste minimum a preto je ich potrebné doplniť do celého mesta. 


Dôležitou otázkou je aj efektívne fungovanie Technických služieb mesta, preto budeme pokračovať v obnove strojového parku, aby činnosti, ktoré vykonávajú v prospech všetkých občanov, vykonávali čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie. 

Požiadaviek občanov je veľmi veľa, preto sa na niektoré v tomto roku nedostane, keďže rozpočet mesta nie je veľký. Budeme musieť rozhodnúť, ktoré požiadavky sú prioritné a ktoré dokážu mestu čo najlepšie pomôcť. Verte nám, nebude to ľahká úloha, ale urobíme to zodpovedne.


Zodpovedne sa postavíme k rozloženiu financovania potrieb občanov mesta a najdôležitejších rozvojových aktivít. Nebudeme uprednostňovať len určité oblasti tak, ako tomu bolo po minulé roky a preto školy, škôlky, zamestnanosť a verejný poriadok zostali zanedbané na úkor asfaltovania, Kurinca či fontány v Mestskej záhrade.

Občania vo voľbách vložili dôveru do našich rúk kvôli tomu, aby sme pracovali na prospech rozvoja mesta. O tom, že pracujeme s maximálnym nasadením, svedčí naša aktivita v podávaní návrhov na zlepšenie transparentnosti, efektívnosti chodu a rozvoja mesta. To, ako je doteraz napĺňaná vôľa mestského zastupiteľstva zo strany vedenia mesta bude témou najbližších mesiacov. Zatiaľ to vyzerá biedne. Nevedia, nestíhajú, brzdia ...... nechcú? 


Ak si s úlohami, ktoré im dávame nevedia poradiť, tak im v ich napĺňaní radi pomôžeme.Členovia poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť


11 views0 comments

Comments


bottom of page