top of page
  • OSZ press

Kam kráčaš, priemyselný park?

Sen, ktorý sa pomaly pretavoval do reality, priemyselný park, atraktívny pre investorov, sa pomaly rozplýva. Primátor aj napriek odporúčaniu komisie, ktorá mala za úlohu vybrať najvhodnejšiu lokalitu na jeho vybudovanie, rozhodol o takom mieste, ktoré nebolo určené za najvhodnejšie. Miesto ktoré vybral primátor je o polovicu menšie ako to, ktoré navrhla komisia, s približne dvakrát vyššími nákladmi na vybudovanie inžinierskych sietí a bez prístupovej cesty vo vlastníctve mesta, ktorú naopak, lokalita navrhnutá komisiou má. Prístupová komunikácia ktorá nebude pod kontrolou mesta je veľmi vysokým rizikom, ktoré bude pre väčšinu investorov predstavovať neprekonateľný hendikep.


Svojvoľné rozhodnutie primátora bude mať za dôsledok to, čo tomuto priemyselnému parku od začiatku sám primátor prial do vienka. Park ostane prázdny a bude iba na príťaž mestu. Bude si môcť povedať, že mal opäť pravdu.

Čo na tom, že on je príčinou tohoto lapsusu?Čo na tom, že Soboťania nebudú mať kam chodiť do práce?Čo na tom, že Soboťania aj naďalej budú zarábať almužnu?Čo na tom, že nám ujdú všetci mladí?Veď on vedel, že ten priemyselný park bude prázdny!Veď on jediný veľmi dobre vie, kde ten priemyselný park treba postaviť!Veď on jediný vie, čo investori potrebujú!Chybné kroky v časoch, keď existuje jedna z posledných možností čerpať financie mimo mestského rozpočtu na vybudovanie budúcnosti pre Soboťanov, udržia naše mesto na chvoste nielen Slovenska, ale aj celej Európy. Primátor nemá voči svojim rozhodnutiam nijaké racionálne vysvetlenie. Vyhlásenie o tom, že on zabezpečí prístup k ceste, ktorá nie je vo vlastníctve mesta, lebo už o tom rokoval s vlastníkom, vynára rôzne otázky o transparentnosti takéhoto postupu. Naopak, útoky na lokalitu, vybranú komisiou, ktorá hraničí s pozemkom nášho poslanca Pavla Zvaru, sú z nášho pohľadu zavádzajúce. Bol to práve Pavel Zvara, ktorý na tento fakt ihneď pri predkladaní návrhu upozornil. Pavel Zvara kúpil pozemok od mesta v roku 2010, keďže na ňom chcel postaviť fabriku. Mesto ale dodnes nepreklasifikovalo lokalitu v rámci územného plánu na priemyselnú zónu a tým znemožnilo fabriku postaviť, keďže sa na fabriku nedalo vybaviť stavebné povolenie. Následne, keď sa Pavel Zvara presvedčil o tom, že mesto investorovi nielen nepomáha, ale aktívne bojuje proti tomu, aby sa tu dokázal etablovať, rezignoval na svoj projekt a rozhodol sa mestu pozemok vrátiť. V roku 2016 dal mestu návrh na spätné odkúpenie pozemku, tak ako bolo uvedené v kúpno-predajnej zmluve, keďže mesto svojou nečinnosťou znemožnilo realizovať zamýšľaný projekt výstavby fabriky.


Vedenie mesta sa prostredníctvom rozhodnutia Mestskej rady rozhodlo nevyužiť predkupné právo na odkúpenie pozemku. Aby sa dopredu eliminovali možné útoky, Pavel Zvara sa rozhodol pozemok mestu ponúknuť na spätný odpredaj znovu. Je iba na rozhodnutí mesta, či túto ponuku využije, alebo nie. Veríme, že primátor vezme rozum do hrsti a svoje rozhodnutie ešte raz prehodnotí a rozhodne sa pre tú správnu lokalitu, ktorá bude pre investorov atraktívna a pre mesto realizačne nenáročná.


Lokalita odporúčaná komisiou: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/ Lokalita diktovaná primátorom: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/Členovia poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť

4 views0 comments

Comments


bottom of page