top of page
  • OSZ press

Skúsme si predstaviť, že máme normálneho primátora

Poďme sa zasnívať. Na primátorskej stoličke sedí človek, ktorý sa zaujíma o to, aby bola Rimavská Sobota pokrokovým mestom a vybavuje dotácie na projekty, ktoré posunú mesto na vyššiu úroveň.


My, poslanci klubu Odvážme sa zrýchliť sme na pokračovaní februárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva predniesli bod o prieskume trhu na predpokladané hodnoty zákaziek, ktoré sme prezentovali občanom mesta v ankete na Facebooku.


Projekt, ktorý vyhral celú anketu bol vybudovať v budove bývalého internátu na Školskej ulici Seniorské centrum, kde by sa nachádzal Domov dôchodcov, seniorské byty s asistenciou, denný stacionár a hospic. Vidíme v tom projekte dve nádeje: zo strašiaka mesta vybudujeme nádherné centrum pre ľudí, ktorí desiatky rokov urputne pracovali pre mesto. Druhým pozitívom je, že sa v meste uvoľnia byty, ktoré môžu slúžiť pre mladé rodiny s deťmi a v neposlednom rade bude pozitívom zamestnanie pre desiatky Soboťanov, ktorí musia dnes za prácou dochádzať do zahraničia.


Ďalší projekt, o ktorom sme chceli vedieť, aká by bola jeho hodnota bola multifunkčná hala na Kirejevskej ulici, hneď vedľa zimného štadióna. Išlo by o centrum, kde by sa vedeli zoskupiť všetci indooroví športovci v meste. Rovnako by slúžila aj ako kultúrny stánok pre rôzne koncerty, akcie.


V meste máme aj národnú kultúrnu pamiatku – Župný dom, ktorý potrebuje rekonštrukciu ako soľ. Áno, ako povedal primátor, bude to drahé. Ale sú spôsoby, ako to nezmiesť zo stola a nájsť tie financie. Sme členmi Európskej únie, ktorá podporuje rôzne projekty a blížime sa do posledného obdobia rozdávania dotácii.


Žiadali sme zistiť aj hodnotu zákazky na rekonštrukciu a vybudovanie chodníkov v meste. A aká bola odpoveď vedenia mesta? Vypichol, že kým sme tu neboli my, tak jemu sa podarilo budovať všetko v meste. Ale akým spôsobom? Nezákonným. A v akej kvalite? Mizernej, novovyasfaltované plochy sú veľa krát zrelé na ďalšiu rekonštrukciu.


Toto všetko sme mohli v našom meste mať, keby sme mali normálneho primátora. No primátor toto uznesenie nepodpísal a aj keď sme my, poslanci jeho veto prelomili, stratili sme mesiac času. Za tú dobu sme mohli poznať predpokladané hodnoty zákaziek a začať pripravovať dokumenty na zisk dotácie. Prvé výzvy na Eurofondy sú už otvorené. Úspešní sú tí, ktorí sú pripravení a nie tí, ktorí vedia, ako sa čo nedá spraviť, však Evka.
85 views0 comments

Comments


bottom of page